Skoči do osrednje vsebine

Stalna koordinacijska skupina za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije

Stalna koordinacijska skupina za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se objavljajo v uradnem listu Republike Slovenije je skupina, ki pregleduje slovenske različice besedil mednarodnih pogodb pred podpisom, prevode mednarodnih pogodb pred začetkom postopka ratifikacije in prevode mednarodnih aktov, ki niso mednarodne pogodbe in se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, pred njihovo objavo.

Naloga skupine je zagotoviti jezikovno istovetnost slovenske različice mednarodnega akta ali njegovega prevoda z izvirnikom, njeno strokovno in pravnoterminološko ustreznost ter jezikovno pravilnost.

Skupina skladno s prejšnjim odstavkom po potrebi nudi tudi pomoč pri pregledu mednarodnih pogodb, ki jih Republika Slovenija sklepa kot članica Evropske unije in se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije.