Skoči do osrednje vsebine

Stalna koordinacijska skupina za promocijo Republike Slovenije

Namen stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije je na vladni ravni povezati različne resorje, ki se ukvarjajo tudi s promocijo Slovenije, da bi nastopili enotno, z racionalizacijo stroškov in strateško usklajeno. Skupina skrbi tudi za bolj učinkovito uveljavljanje nacionalne znamke ''I feel Slovenia'' na ključnih področjih.

Člani stalne koordinacijske skupine

 • mag. Kristina Plavšak Krajnc, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, vodja
 • Mateja Malnar Štembal, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, namestnica vodje
 • Andreja Slomšek, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, članica
 • Goranka Krošelj, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, članica
 • Eva Štravs Podlogar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica, Jernej Kovač, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, namestnik članice
 • Petra Kežman, Ministrstvo za zunanje zadeve, članica, Veronika Stabej, Ministrstvo za zunanje zadeve, namestnica članice
 • Luka Kočevar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član
 • mag. Poljanka Pavletič Samardžija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica, Tina Hrastnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, namestnica članice
 • mag. Petra Culetto, Ministrstvo za kulturo, član, Maja Čepin, Ministrstvo za kulturo, namestnica članice
 • dr. Breda Mulec, Ministrstvo za javno upravo, članica, Oliver Butina, Ministrstvo za javno upravo, namestnik članice
 • Olga Belec, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, članica, Emil Karajić, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, namestnik članice
 • Saša Jerele, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, članica, mag. Nataša Kogej, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, namestnica članice
 • mag. Maja Pak, Slovenska turistična organizacija, članica, mag. Livija Kovač Kostantinovič, Slovenska turistična organizacija, namestnica članice
 • Ajda Cuderman, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, članica, mag. Anja Erjavec, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, namestnica članice
 • dr. Sonja Kralj Bervar, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji, članica, Tina Štrafela, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji, namestnica članice 
 • mag. Polona Prešeren, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, sekretarka skupine 
Iskalnik