Skoči do osrednje vsebine

Stalna koordinacijska skupina za omejevalne ukrepe

Naloge

Skupina skladno z Zakonom o omejevalnih ukrepih spremlja in usklajuje izvajanje omejevalnih ukrepov, kar zajema zlasti:

 • spremljanje stanja na področju izvajanja omejevalnih ukrepov v Republiki Sloveniji,
 • skrb za usklajenost stališč in ukrepov s področja omejevalnih ukrepov,
 • strokovno pomoč pri izvajanju omejevalnih ukrepov,
 • mednarodno sodelovanje na področju izvajanja omejevalnih ukrepov.

Člani

Skupino vodi predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve.

Člani skupine so še predstavniki:

 • Ministrstva za finance,
 • Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Ministrstva za infrastrukturo,
 • Ministrstva za javno upravo,
 • Ministrstva za okolje in prostor,
 • Ministrstva za notranje zadeve,
 • Ministrstva za obrambo,
 • Ministrstva za pravosodje,
 • Ministrstva za zdravje,
 • Ministrstva za zunanje zadeve,
 • Banke Slovenije,
 • Finančne uprave Republike Slovenije,
 • Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
 • Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost,
 • Urada Republike Slovenije za kemikalije in
 • Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

Vsak od navedenih organov in institucij ima v skupini enega člana in največ dva namestnika člana.