Skoči do osrednje vsebine

Stalna koordinacijska skupina za mednarodno razvojno sodelovanje

Aktivno in čim bolj usklajeno delovanje čim širšega kroga ministrstev in vladnih služb prispeva k temu, da Slovenija kot razvita in odgovorna država z mednarodnim razvojnim sodelovanjem in humanitarno pomočjo prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema svoj del odgovornosti za odpravo revščine in neenakosti ter doseganje trajnostnega razvoja. Spodbuja tudi reševanje posledic humanitarnih kriz, krepitev odpornosti na krize in njihovo preprečevanje ter tako med drugim odpravlja tudi temeljne vzroke migracij. S široko zastopanostjo ministrstev se dviguje raven razumevanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in zmanjšuje možnosti, da bi katere od aktivnosti ministrstev ostale spregledane pri poročanju (spremljanje spoštovanja mednarodne zaveze glede deleža bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč). Sodelovanje v SKS je pomembno tudi z vidika razumevanja in upoštevanja načela skladnosti politik za razvoj (PCD), saj razvojne politike vplivajo tudi na oblikovanje nacionalnih politik in obratno – pri oblikovanju nacionalnih politik ne sme biti spregledan njihov morebitni vpliv na partnerske države v razvoju.