Skoči do osrednje vsebine

Skupna projektna skupina Republike Slovenije in Evropske komisije za večjo učinkovitost pri pridobivanju ustreznih finančnih sredstev Evropske unije zaradi katastrofalne ujme iz avgusta 2023

Po uničujoči ujmi in poplavah zgodovinskih razsežnosti, ki so Slovenijo prizadele v prvih dneh avgusta 2023, je na obisku v Sloveniji 9. avgusta 2023 predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ob že potekajoči pomoči preko Evropskega mehanizma civilne zaščite ponudila finančno pomoč Evropske komisije iz naslova Solidarnostnega sklada EU v višini 400 milijonov evrov. Ob tem je izrazila tudi pripravljenost Evropske komisije po kar največji fleksibilnosti in podpori Komisije pri dodelitvi oz. možnem prerazporejanju sredstev v okviru nacionalnih ovojnic Načrta za okrevanje in odpornost, kohezijske politike in Skupne kmetijske politike, pa tudi pri ocenjevanju državnih pomoči zaradi poplav. Za učinkovito izvedbo omenjenega sta se predsednik Vlade Republike Slovenije in predsednica Evropske komisije strinjala o vzpostavitvi Skupne projektne skupine (angleško Joint Task Force), ki jo sestavljajo predstavniki Evropske komisije in predstavniki Slovenije.

Skupna projektna skupina je ustanovljena z namenom večje učinkovitosti pri pridobivanju ustreznih sredstev iz naslova različnih instrumentov Evropske unije pri odpravi posledic katastrofalne ujme. Skupina se pri tem osredotoča predvsem na pomoč Sloveniji iz Solidarnostnega sklada EU in hitrejše postopke pri nujnih prilagoditvah projektov in ukrepov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, kohezijske politike EU ter Skupne kmetijske politike. Z ustanovitvijo projektne skupine se ne posega v sektorska usklajevanja s predstavniki Evropske komisije in postopke sprejemanja odločitev glede nacionalnih strateških dokumentov.

Člani slovenskega dela skupne projektne skupine

  • mag. Igor Mally, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, vodja slovenskega dela skupne projektne skupine,
  • mag. Matej Skočir, državni sekretar, Ministrstvo za naravne vire in prostor,
  • dr. Darij Krajčič, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • Igor Feketija, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • Matevž Frangež, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
  • dr. Katja Lautar, generalna direktorica, Ministrstvo za finance,
  • mag. Josip Mihalic, direktor, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost,
  • Hermina Golob, vodja kabineta, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

K delu slovenskega dela Skupne projektne skupine so na seje vabljeni Stalni predstavnik Republike Slovenije pri Evropski uniji, predstavniki Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije in predstavnik Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, po potrebi pa tudi predstavniki drugih ministrstev in vladnih služb.

Vodja in člani slovenskega dela Skupne projektne skupine delo opravljajo v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.