GOV.SI

Skupina za evropske zadeve

Skupina za evropske zadeve ima sledeče naloge:

  • obravnava strateških vprašanj, povezanih z Evropsko unijo,
  • usmerjanje dela na področju evropskih zadev,
  • medresorska obravnava dosjejev in odprtih vprašanj s področja evropskih zadev, ki imajo političen značaj,
  • spremljanje aktualnega dogajanja v Evropski uniji,
  • spremljanje implementacije pravnega reda EU.