Skoči do osrednje vsebine

Skupina za evropske zadeve

Skupina za evropske zadeve celovito obravnava aktualna strateška vprašanja, ki se nanašajo na delovanje Slovenije v Evropski uniji.

Naloge

Naloge skupine so obravnavanje strateških vprašanj, povezanih z Evropsko unijo, usmerjanje dela na področju evropskih zadev, medresorsko obravnavanje dosjejev in odprtih vprašanj s področja evropskih zadev, ki imajo političen značaj, ter spremljanje aktualnega dogajanja v Evropski uniji. Delovna skupina se seznanja tudi z aktualnimi zadevami, ki jih Evropska komisija šele namerava poslati v obravnavo Svetu. Na ta način je mogoče zagotoviti pravočasno prepoznavanje problemov, usklajevanje interesov in pristojnosti med posameznimi resorji ter posledično učinkovitejše reševanje odprtih vprašanj, povezanih z Evropsko unijo.

Sestava

Skupino vodi državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve.

Člani delovne skupine so: 

  • državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade,
  • državni sekretarji ministrstev,
  • vodja Stalnega predstavništva RS pri EU,
  • namestnik vodje Stalnega predstavništva RS pri EU.