GOV.SI

Razširjeni strokovni kolegij za lekarniško farmacijo

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Predsednik

  • mag. Franci Tratar, Splošna bolnišnica Celje

Člani

  • prof. dr. Aleš Mrhar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  • prof. dr. Mirjana Gašperlin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  • prof. dr. Aleš Obreza, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  • Alenka Koritnik-Dular, Lekarna na Vidmu
  • Darja Potočnik Benčič, Lekarne Ptuj
  • Monika Sonc, Onkološki inštitut Ljubljana
  • mag. Miroslava Abazović, Dolenjske lekarne Novo mesto
  • Matjaž Tuš, Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne