Skoči do osrednje vsebine

Razširjeni strokovni kolegij za delovno terapijo

Predsednica

  • dr. Lea Šuc, dipl. delovni terapevt, MSc, URI RS - Soča

Člani

  • Leonida Krajnc, dipl. delovni terapevt, UKC Maribor
  • dr. Alenka Oven, dipl. delovni terapevt, uni. dipl. org., Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
  • dr. Katarina Galof, dipl. delovni terapevt, uni. dipl. org., Zbornica delovnih terapevtov Slovenije (namestnica)
  • Vida Lovše, dipl. delovni terapevt, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
  • Suzana Zakrajšek, dipl. delovni terapevt, UKC Ljubljana