Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni svet za bralno pismenost

Sestava in člani

 • dva predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
  • Damir Orehovec, državni sekretar in predsednik;
  • Nada Požar Matijašič, sekretarka, članica;
 • dva predstavnika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:
  • Nataša Demšar Pečak, sekretarka, članica;
  • Saša Mlakar, podsekretarka, članica;
 • dva predstavnika Ministrstva za kulturo:
  • Ignacija Fridl Jarc, državna sekretarka, članica;
  • Marjeta Pečarič, sekretarka, članica;
 • en predstavnik Ministrstva za zdravje:
  • Tamara Štemberger Kolnik, podsekretarka, članica;
 • trije predstavniki zavodov:
  • Andrej Sotošek, direktor, Andragoški center Slovenije, član;
  • Nataša Potočnik, vodja OE Kranj, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, članica;
  • Andrej Flogie, direktor Zavoda Antona Martina Slomška, član;
 • dva predstavnika Univerze v Ljubljani:
  • Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta, članica;
  • Igor Saksida, Pedagoška fakulteta, član;
 • en predstavnik Univerze v Mariboru:
  • Dragica Haramija, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta, članica;
 • en predstavnik Univerze na Primorskem:
  • Sonja Rutar, Pedagoška fakulteta, članica;
 • en predstavnik samostojnih visokošolskih zavodov:
  • Matevž Tomšič, Fakulteta za uporabne družbene študije, član.