Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni svet za bralno pismenost

Sestava in člani

  • dva predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
    • Damir Orehovec, državni sekretar in predsednik;
    • Nada Požar Matijašič, sekretarka, članica;
  • dva predstavnika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:
    • Nataša Demšar Pečak, sekretarka, članica;
    • Saša Mlakar, podsekretarka, članica;
  • dva predstavnika Ministrstva za kulturo:
    • Ignacija Fridl Jarc, državna sekretarka, članica;
    • Marjeta Pečarič, sekretarka, članica;
  • en predstavnik Ministrstva za zdravje:
    • Tamara Štemberger Kolnik, podsekretarka, članica;
  • trije predstavniki zavodov:
    • Andrej Sotošek, direktor, Andragoški center Slovenije, član;
    • Nataša Potočnik, vodja OE Kranj, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, članica;
    • Andrej Flogie, direktor Zavoda Antona Martina Slomška, član;
  • dva predstavnika Univerze v Ljubljani:
    • Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta, članica;
    • Igor Saksida, Pedagoška fakulteta, član;
  • en predstavnik Univerze v Mariboru:
    • Dragica Haramija, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta, članica;
  • en predstavnik Univerze na Primorskem:
    • Sonja Rutar, Pedagoška fakulteta, članica;
  • en predstavnik samostojnih visokošolskih zavodov:
    • Matevž Tomšič, Fakulteta za uporabne družbene študije, član.