Skoči do osrednje vsebine

Medresorsko delovno telo za mednarodno razvojno sodelovanje

Medresorsko delovno telo za mednarodno razvojno sodelovanje je zadolženo za:

  •  načrtovanje mednarodnega razvojnega sodelovanja,
  • usklajevanje mednarodnega razvojnega sodelovanja,
  • spremljanje izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja,
  • obravnava okvirne višine sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje,
  • uskladitev predloga Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju,
  • sodelovanje pri pripravi ocene uspešnosti izvajanja Resolucije.
Iskalnik