GOV.SI

Medresorsko delovno telo za mednarodno razvojno sodelovanje

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Medresorsko delovno telo za mednarodno razvojno sodelovanje je zadolženo za:

  •  načrtovanje mednarodnega razvojnega sodelovanja,
  • usklajevanje mednarodnega razvojnega sodelovanja,
  • spremljanje izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja,
  • obravnava okvirne višine sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje,
  • uskladitev predloga Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju,
  • sodelovanje pri pripravi ocene uspešnosti izvajanja Resolucije.