Skoči do osrednje vsebine

Medresorska koordinacijska skupina za izvajanje konvencije o varstvu Alp (Alpska konvencija)

Naloge medresorske koordinacijske skupine so:

 • usklajevanje dela pri izvajanju Alpske konvencije v navezavi na program predsedovanja Alpski konvenciji, ki ga predstavi predsedujoča država, in Večletni program dela Alpske konvencije 2011-2016,
 • spremljanje izvajanja Alpske konvencije in izvedbenih protokolov; - spremljanje izvajanja zaključkov ministrskih konferenc ter delovnih skupin in platform,
 • sodelovanje na sestankih in drugih dogodkih Alpske konvencije s svojega področja dela,
 • priprava stališč Slovenije, poročil in drugih gradiv s svojega področja dela.

Sestava

Medresorska delovna skupina je sestavljena iz predstavnikov (članov in namestnikov) naslednjih institucij:

 • Ministrstvo za naravne vire in prostor,
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
 • Ministrstvo za infrastrukturo,
 • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
 • Ministrstvo za kulturo,
 • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje,
 • Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve,
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
 • Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Z medresorsko delovno skupino pri posameznih nalogah Alpske konvencije v okviru svojih pristojnosti in razpoložljivih podatkov sodelujejo tudi predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za solidarno prihodnost, Statističnega urada RS in Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Ministrstvo za naravne vire in prostor regionalni in lokalni ravni ter nevladnim organizacijam omogoči, da v medresorsko koordinacijsko skupino predlagajo svoje predstavnike, če za to izrazijo interes.