Skoči do osrednje vsebine

Medresorska koordinacijska skupina za izvajanje konvencije o varstvu Alp (Alpska konvencija)

Naloge medresorske koordinacijske skupine so:

  • usklajevanje dela pri izvajanju Alpske konvencije v navezavi na program predsedovanja Alpski konvenciji, ki ga predstavi predsedujoča država, in Večletni program dela Alpske konvencije 2011-2016,
  • spremljanje izvajanja Alpske konvencije in izvedbenih protokolov; - spremljanje izvajanja zaključkov ministrskih konferenc ter delovnih skupin in platform,
  • sodelovanje na sestankih in drugih dogodkih Alpske konvencije s svojega področja dela,
  • priprava stališč Slovenije, poročil in drugih gradiv s svojega področja dela.