Skoči do osrednje vsebine

Medresorska komisija za spremljanje izvajanja državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči

Medresorska komisija za spremljanje izvajanja državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči upravlja sledeče naloge:

  •  usklajevanje aktivnosti in dejavnosti za uveljavitev ter zagotovitev izvajanja Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči,
  • svetovanje pri izdelavi in usklajevanju načrtov zaščite in reševanja za jedrsko in radiološko nesrečo na različnih ravneh načrtovanja,
  • koordiniranje sodelovanja izvajalcev načrtov na regijski in lokalni ravni; - sodelovanje pri pripravi programov usposabljanja in vaj ter izvajanju teh programov in vaj,
  • priprava predlogov letnih načrtov usposabljanj in vaj na državni ravni,
  • predlaganje uvajanja mednarodnih standardov in aktualne mednarodne prakse,
  • koordiniranje sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih vajah in pri drugih aktivnostih.