Skoči do osrednje vsebine

Komisija za pospeševanje mednarodne menjave

Pristojnosti

Komisija za pospeševanje mednarodne menjave redno spremlja poslovanje pooblaščene institucije na področjih, ki so predmet urejanja tega zakona, obravnava poročila in daje ministrstvu, pristojnemu za finance, mnenje k poročilom pooblaščene institucije o teh dejavnostih.

Komisija daje za poslovanje, ki ga pooblaščena institucija izvaja na podlagi pooblastil iz prvega odstavka 3. člena Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov in pogodbe o zaposlovanju iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, soglasja k:

  • splošnim pogojem zavarovanja pred nemarketabilnimi riziki,
  • politikam zavarovanja v posameznih državah ali skupinah držav,
  • cenikom za zavarovanje pred nemarketabilnimi riziki.

Komisija odloča o predlogih pooblaščene institucije o sklepanju zavarovalnih poslov in izdajanju zavezujočih obljub za zavarovanje iz prvega odstavka 2. člena tega zakona, ki presegajo 5 milijonov EUR ali njihovo tolarsko protivrednost ter o poslih, ki jih pooblaščena institucija izvaja na podlagi tretjega odstavka 2. člena tega zakona, ki presegajo 10 milijonov EUR ali njihovo tolarsko protivrednost.

Komisija daje na zahtevo pooblaščene institucije mnenja na njena periodična in letna poročila o poslovanju na podlagi tega zakona,na njeno zahtevo pa daje tudi mnenja, soglasja ali odloča tudi o drugem poslovanju, ki ga pooblaščena institucija izvaja na podlagi pooblastil 3. člena tega zakona. Komisija pooblaščeni instituciji daje soglasja k temeljem poslovne politike s pogoji financiranja poslov mednarodne trgovine in investicij; merilom ter pravilom o kritju ter izravnavi rizikov sprememb vrednosti valut po programu iz druge alinne 7. člena tega zakona.

Člani

  • Franc Stanonik - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, predsednik,
  • Jernej Salecl - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
  • Matej Čepeljnik - Ministrstvo za finance,
  • mag. Iztok Grmek - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve,
  • mag. Stanislava Zadravec Caprirolo - Združenje bank Slovenije ter
  • mag. Iztok Pustatičnik - Gospodarska zbornica Slovenije.