Skoči do osrednje vsebine

Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu

Komisija je imenovana za opravljanje nalog v zvezi z dodeljevanjem sredstev za odpravo posledic škode naravnih nesreč v kmetijstvu na podlagi predloga ministra, pristojnega za kmetijstvo.

Naloge

Naloge komisije so predvsem:

  1. dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov na podlagi zakona, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč,
  2. pregled in potrditev programov odprave posledic škode v kmetijstvu,
  3. pregled in potrditev ocene škode zaradi naravne nesreče v kmetijstvu za posamezne upravičence,
  4. pregled in potrditev izpada dohodka zaradi naravne nesreče v kmetijstvu za posamezne upravičence,
  5. pregled in potrditev korekcijskega faktorja, če izračunana višina pomoči po vseh merilih preseže razpoložljiva sredstva,
  6. dajanje mnenja k letnemu poročilu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, o izvedbi programa za odpravo posledic škode v kmetijstvu,
  7. pregled in potrditev poročila o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč za posamezno leto, v katerem je nastala škoda zaradi naravne nesreče,
  8. pregled in potrditev letnega poročila o delu komisije za posamezno leto, v katerem je nastala škoda zaradi naravne nesreče,
  9. dajanje mnenj in predlogov o zadevah v zvezi z dodeljevanjem sredstev, za katere jih zaprosijo organi, pristojni za upravno in inšpekcijsko odločanje po zakonu, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.