Skoči do osrednje vsebine

Komisija za odpravo posledic škode v gospodarstvu

Naloge Komisije za odpravo posledic škode v gospodarstvu so:
- dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN),
- pregledovanje in potrjevanje programov odprave posledic škode v gospodarstvu,
- potrjevanje ocene škode zaradi naravne nesreče za posamezne upravičence,
- uresničevanje odločitev ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, glede dodelitve sredstev posameznemu upravičencu,
- izdelava poročila o porabi sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu za posamezno leto, v katerem je nastala škoda zaradi naravne nesreče,
- dajanje mnenja k letnemu poročilu ministra, pristojnega za gospodarstvo, o izvedbi programa odprave posledic škode v gospodarstvu,
- dajanje mnenj in predlogov o drugih zadevah v zvezi z dodeljevanjem sredstev, za katere jih zaprosijo organi, pristojni za upravno in inšpekcijsko odločanje po ZOPNN.

Iskalnik