Skoči do osrednje vsebine

Komisija za odpravo posledic škode v gospodarstvu

Pristojnosti

Naloge Komisije za odpravo posledic škode v gospodarstvu so:

  • dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN),
  • pregledovanje in potrjevanje programov odprave posledic škode v gospodarstvu,
  • potrjevanje ocene škode zaradi naravne nesreče za posamezne upravičence,
  • uresničevanje odločitev ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, glede dodelitve sredstev posameznemu upravičencu,
  • izdelava poročila o porabi sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu za posamezno leto, v katerem je nastala škoda zaradi naravne nesreče,
  • dajanje mnenja k letnemu poročilu ministra, pristojnega za gospodarstvo, o izvedbi programa odprave posledic škode v gospodarstvu,
  • dajanje mnenj in predlogov o drugih zadevah v zvezi z dodeljevanjem sredstev, za katere jih zaprosijo organi, pristojni za upravno in inšpekcijsko odločanje po ZOPNN.