Skoči do osrednje vsebine

Komisija za odpravljanje posledic dela z azbestom

Pristojnosti

Komisija za odpravljanje posledic dela z azbestom ima sledeče naloge:

  • vodi postopke sporazumevanja za izplačilo odškodnine posameznikom,
  • vodi postopke sporazumevanja z gospodarskimi družbami, ki so predelovale, skladiščile, vgrajevale ali odstranjevale azbest oziroma azbestne izdelke v zvezi z izplačilom odškodnine posameznikom,
  • vodi postopke za priznanje pravice do invalidske pokojnine pod ugodnejšimi pogoji in sodeluje z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
  • spremlja in planira finančna sredstva, potrebna za izvajanje zakona ter rešuje ostala odprta vprašanja, povezana z zakonom,
  • enkrat letno pripravlja poročila Vladi Republike Slovenije.