Skoči do osrednje vsebine

Komisija za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo

Za učinkovito izvajanje področja nadzora izvoza blaga z dvojno rabo je Slovenija vzpostavila sistem, kjer je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pristojno ministrstvo za izdajo dovoljenj, presoja konkretnega izvoza, koordinacija in spremljanje področja nadzora izvoza blaga z dvojno rabo pa je naloga Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (KNIBDR). Ta vključuje člane in namestnike iz osmih relevantnih organov in je ustanovljena na podlagi Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo.

Člani komisije:

  • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (predsedujoči), 
  • Ministrstvo za notranje zadeve,
  • Policija,
  • Ministrstvo za obrambo,
  • Ministrstvo za zdravje,
  • Urad za kemikalije Republike Slovenije,
  • Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve,
  • Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
  • Finančna uprava Republike Slovenije,
  • Slovenska obveščevalno-varnostna agencija.