Skoči do osrednje vsebine

Komisija za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi

Pristojnosti

Komisija za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi ima sledeče naloge:

  • podaja mnenja in predloge pri pripravi predpisov s področja fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi,
  • podaja mnenja o oceni ogroženosti jedrskih objektov ali jedrskih in radioaktivnih snovi,
  • spremlja in usklajuje izvajanje ukrepov fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi,
  • podaja priporočila za izboljšanje ukrepov fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi.