GOV.SI

Komisija za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Komisija za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi ima sledeče naloge:

  • podaja mnenja in predloge pri pripravi predpisov s področja fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi,
  • podaja mnenja o oceni ogroženosti jedrskih objektov ali jedrskih in radioaktivnih snovi,
  • spremlja in usklajuje izvajanje ukrepov fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi,
  • podaja priporočila za izboljšanje ukrepov fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi.