Skoči do osrednje vsebine

Komisija Vlade Republike Slovenije za obravnavanje predlogov predpisov z vidika določb zakona o javni rabi slovenščine ter ciljev jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja

Mandat delovnega telesa je potekel.

Pristojnosti

Komisija Vlade Republike Slovenije za obravnavanje predlogov predpisov z vidika določb zakona o javni rabi slovenščine ter ciljev jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja ima sledeče naloge:

  • obravnava predloge zakonov in izvršilnih predpisov z vidika določb Zakona o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04), ciljev jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja,
  • predlagateljem sporoča svoja mnenja in stališča o predlogih iz prejšnje alinee z vidika določb Zakona o javni rabi slovenščine,
  • ciljev jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja,
  • spremlja letna poročila o uresničevanju predpisov o javni rabi slovenščine,
  • o svojem delu letno poroča vladi.