GOV.SI

Komisija Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Komisija Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti je zadolžena za:

 • spremljanje uresničevanja ustavnih obveznosti in zakonskih določil Republike Slovenije do narodnih skupnosti,
 • oblikovanje predlogov in pobud, ki se nanašajo na zaščito narodnih skupnosti, Vladi RS in posameznim ministrstvom v smeri pridobitve njihovih uradnih stališč,
 • izmenjavo mnenj med predstavniki narodnih skupnosti in državnih organov o vseh vprašanjih, ki zadevajo položaj narodnih skupnosti.

Člani komisije

 • mag. Petra Culleto, Ministrstvo za kulturo, predsednica
 • Roman Maurice Gruden, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Nina Brulc, Ministrstvo za kulturo
 • Mojca Ramšak Pešec, Ministrstvo za javno upravo
 • Tatjana Eberlinc Jurkas, Ministrstvo za pravosodje
 • Urša Židan, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Tomaž Pečjak, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Marko Drofenik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Stane Baluh, Urad Vlade RS za narodnosti
 • Marjan Kardinar, Občina Dobrovnik
 • Linda Rotter, Občina Ankaran
 • Judita Vida Törnar, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost
 • Alberto Scheriani, Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnost