Skoči do osrednje vsebine

Delovne skupine vlade za preučitev stanja učinkovitosti obravnave primerov vseh vrst nasilja

Cilj delovne skupine je preučiti stanje učinkovitosti obravnave nasilja v Sloveniji ter na podlagi ugotovljenega stanja pripraviti priporočila oziroma predloge ukrepov za izboljšanje učinkovitosti obravnave tovrstnih zadev v okviru izvajanja nalog policije, posredno pa tudi drugih vpletenih subjektov v okviru preprečevanja in obravnave primerov vseh vrst nasilja, ustrezno ukrepanje zoper storilce ter učinkovito zaščito žrtev.

Naloge

 • identifikacija ukrepov za zagotovitev učinkovitega in usklajenega delovanja policije in drugih pristojnih institucij pri obravnavi konkretnih primerov nasilja,
 • priprava izhodišč za morebitne spremembe in dopolnitve normativnih podlag na področju prekrškovnega in kazenskega materialnega in procesnega prava,
 • identifikacije novih oblik nasilja, povezanih s priseljevanjem in s tem povezanih izzivov pri obravnavi nasilja,
 • krepitev zaupanja v državne institucije in spodbujanje k prijavi nasilja
 • priprava izhodišč za posodobitev izobraževanj in usposabljanj kandidatov za policiste, aktivnih policistov in drugih deležnikov, ki sodelujejo v procesu obravnave primerov nasilja.

Člani

 • Helga Dobrin, državna sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve, vodja, ter dr. Darijo Levačić, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, Ministrstvo za notranje zadeve, namestnik vodje;
 • mag. Robert Ferenc, namestnik generalnega direktorja policije, Policija, član, ter Bojana Kračan, višja kriminalistična inšpektorica, Policija, Uprava kriminalistične policije, Sektor splošne kriminalitete, Oddelek za mladinski kriminal, namestnica člana;
 • Matjaž Barič, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, član, ter Alenka Klepac, sekretarka, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, namestnica člana;
 • Dan Juvan, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član, ter Ana Marinšek, sekretarka, kabinet ministra, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, namestnica člana;
 • Eva Vodnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, članica, ter Alja Markovič Čas, sekretarka, kabinet ministrice, Ministrstvo za zdravje, namestnica članice;
 • Igor Šoltes, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje, član, ter Nina Koželj, generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje, namestnica člana;
 • dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, članica ter Mojca Štruc, vodja sektorja za digitalno vključenost, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, namestnica članice.