Skoči do osrednje vsebine

Vzdrževalec za specialna vozila IV (26677) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za upravljanje z materialnimi sredstvi, Oddelku avtopark (DM 26677) | Ministrstvo za notranje zadeve

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana, oziroma na območju Republike Slovenije.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • srednje poklicno izobraževanje/ srednja poklicna izobrazba,
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • opravljeno osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov (kandidat ga lahko opravi v okviru izbirnega postopka).

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so naslednje:

 • prilagajanje, vzdrževanje, vgrajevanje, servisiranje in popravljanje motorjev ter elektronske, elektro, specialne in sorodne opreme bojnih, specialnih in nebojnih vozil;
 • izdelovanje, vgrajevanje in popravljanje predmetov ali delov predmetov iz kovinskih plošč na bojnih, specialnih in nebojnih vozilih;
 • vzdrževanje reda in čistoče v delavnici,
 • opravljanje servisov vozil,
 • naročanje rezervnih delov,
 • vodenje enostavnih evidenc,
 • opravljanje preizkusnih voženj,
 • opravljanje drugih nalog z delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ ali v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici, na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "JO št. 1100-98/2024" na spodnji levi oz. zadnji strani ovojnice, in sicer v 8 dneh po objavi na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije