Skoči do osrednje vsebine

Vodja sektorja v Sektorju za kontrolo, tok in arhiv podatkov, v Uradu za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo (šifra DM 832) | Agencija Republike Slovenije za okolje (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim(o) kandidatom(ko) bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. 

Delo bo opravljal(a) v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.

Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 46. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 2.688,10 evra bruto.

Zahteve za prijavo

Kandidat/ka, ki se bo prijavil/a na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. specialistično izobraževanje po visokošolski izobrazbi (prejšnje) /specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oz. magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) / magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oz. magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) / magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • znanje uradnega jezika;
 • ne sme biti pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Delovne naloge:

 • vodenje sektorja;
 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja;
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije;
 • opravljanje najzahtevnejših strokovnih del s področja meteorologije;
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbir bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo s področja fizike, matematike ali informatike in z dobrim poznavanjem relacijskih baz, dobrim poznavanjem in uporabo programskega orodja Python, dobrim poznavanjem sistemov za produkcijsko zaganjanje aplikacij v vsebnikih (Docker, Kubernetes) in izkušnjami vodenja skupin.

Postopek prijave

Kandidati za razpisano prosto uradniško delovno mesto vložijo prijavo na obrazcu »prijavni obrazec«, ki je priloga objavi tega javnega natečaja. Zaželeno je, da je prijavnemu obrazcu priložen tudi kratek življenjepis kjer kandidat(ka) poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil(a).

Kandidat(ka) vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj  delovnega mesta VODJA SEKTORJA (m/ž), šifra DM šifra DM 832 na Agenciji Republike Slovenije za okolje, pod zaporedno številko »10033-15/2024« na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana. Prijava je možna do vključno torka, 20. 2. 2024. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.arso@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec