Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec v Inšpekciji za energijo (287) | Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo)

Opis delovnega mesta

Višji svetovalec v Inšpekciji za energijo

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi na uradniško delovno mesto »Višji svetovalec, šifra DM: 287«. Zaposlitev je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu višji svetovalec III (izhodiščni plačni razred: 36, kar po plačni lestvici pomeni osnovno plačo 1.877,01EUR bruto), z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v eni izmed območnih enot Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo, glede na kraj iz katerega prihaja, ter na terenu.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja), z zaključenim študijskim programom;
 1. elektrotehnik energetik (po Klasius-P-16: 0713) ali
 2. elektrotehnik (po Klasius-P-16: 0713);
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj po pridobitvi strokovnega naziva;
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje (če ga kandidat nima, ga mora opraviti v 3 mesecih od sklenitve delovnega razmerja);
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga mora opraviti v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi);
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • znanje uradnega jezika;
 • kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so:

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
 • opravljanje zahtevnejših in specializiranih nalog na delovnem področju pri sprejemanju internih splošnih in posamičnih aktov,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti,
 • dajanje splošnih informacij in informacij o drugih javnih storitvah uporabnikom,
 • priprava dokumentov za vodenje prekrškovnih postopkov na prvi stopnji,
 • opravljanje inšpekcijskih opravil v postopku pred izdajo odločbe.

Postopek prijave

Kandidat pošlje pisno prijavo na priloženem obrazcu IRSOE Obrazec Višji svetovalec v IE dm 287, v zaprti kuverti z oznako: »Javni natečaj – Višji svetovalec (DM: 287)«, na naslov: Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Služba za splošne in pravne zadeve, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: kadrovska.irsoe@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava je pravočasna, če je oddana priporočeno na pošto ali poslana po e-pošti najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Obvestilo o končanem zaposlitvenem postopku bo objavljeno na spletni strani Portala GOV.SI (Prosta delovna mesta v državni upravi).

Besedilo in prijavni obrazec