Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec v Direktoratu za digitalno družbo, Sektorju za digitalno vključenost (33) | Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Višji svetovalec (šifra DM 33) v Direktoratu za digitalno družbo, Sektorju za digitalno vključenost

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta:

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranje organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj  delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC, šifra DM 33, v Direktoratu za digitalno družbo, Sektorju za digitalno vključenost v Ministrstvu za digitalno preobrazbo, pod zap. številko »110-23/2024-3150« na naslov Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Prijava je možna v roku 8 dni od dneva objave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mdp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Besedilo in prijavni obrazec