Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec v Direktoratu za kohezijo, v Uradu za Interreg in finančne mehanizme, v Sektorju za Interreg (šifra DM 5203) | Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas za uradniško delovno mesto višji svetovalec (šifra DM 5203), brez imenovanja v naziv, in sicer za čas trajanja projekta EUSAIR Facility Point 2021-2027, do 30. 11. 2027. Zaposlitev se financira in izvaja iz sredstev projekta EUSAIR Facility Point 2021-2027.  

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj opravlja svoje naloge.

Izhodiščni plačni razred predmetnega delovnega mesta je v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) 36.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • zaključeno najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja); najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 4 let delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so:

 • administrativna in organizacijska podpora koordinatorki, vodji projekta in vsem tematskim ekspertom (vključno s komunikacijskim) strateškega projekta z akronimom Facility Point (IPA ADRION Jadransko-jonski Interreg program 2021-2027),
 • sodelovanje pri pripravi vsebinskih in finančnih poročil vodilnega partnerja in na ravni celotnega projekta,
 • pomoč pri operativni izvedbi projektnih aktivnosti (npr. upravljanje s seznami, koledarjem, skupnim mailom, izvajanje preprostejših nalog),
 • pomoč pri organizaciji dogodkov,
 • izvajanje enostavnih postopkov javnih naročil (npr. za organizacijo dogodkov),
 • arhiviranje in zagotavljanje dostopnosti projektne dokumentacije na ravni vodilnega partnerja in celotnega projekta (revizijska sled projekta),
 • arhiviranje in zagotavljanje dostopnosti dokumentacije EUSAIR po navodilih,
 • opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati

 • z visoko ravnijo znanja angleškega jezika,
 • z izkušnjami z izvajanjem evropskih projektov.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev, št. 1100-11/2024-1630 «, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo št. 1100–11/2024-1630 - VIŠJI SVETOVALEC, šifra DM 5203«, na naslov: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, sicer v roku 14 dni po objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in na enotnem spletnem portalu državne uprave GOV.SI: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mkrr@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec