Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec v Direktoratu za finančni sistem, Sektorju za zavarovalništvo in trg kapitala (št. DM: 4604) | Ministrstvo za finance

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, za čas odsotnosti javne uslužbenke, ki odhaja na porodniški dopust, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za finančni sistem, Sektorju za zavarovalništvo in trg kapitala, Župančičeva 3, Ljubljana.

Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 36. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 1.815,99 evra bruto.

Pravice in dolžnosti javnega uslužbenca bodo določene glede na uradniški naziv višji svetovalec III.

Zahteve za prijavo

Pogoji za opravljanje dela:

  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) pravne smeri ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) pravne smeri ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) pravne smeri
  • najmanj 4 leta delovnih izkušenj (oziroma 2 leti in 8 mesecev delovnih izkušenj v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti)

Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:

  • da je državljan Republike Slovenije,
  • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:

  • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
  • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
  • sodelovanje v projektnih skupinah,
  • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
  • opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.

Prednosti pri izbiri

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev) 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave lahko pošljete tudi po pošti z označbo "za javna objava št. 1003-41/2023 višji svetovalec v Direktoratu za finančni sistem, Sektorju za zavarovalništvo in trg kapitala (št. DM: 4604)

 

Besedilo in prijavni obrazec