Skoči do osrednje vsebine

VIŠJI SVETOVALEC (šifra DM: 52) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Maribor

Rok za prijavo je potekel.

Številka:           1100-72/2019/1

Datum:             17. 10. 2019

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za pravosodje, Uprava za probacijo, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC (šifra DM: 52) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Maribor.

Dokumenti

Iskalnik