Skoči do osrednje vsebine

VIŠJI SVETOVALEC (šifra DM: 1175) v Ministrstvu za pravosodje, Kabinetu ministra

Rok za prijavo je potekel.

Številka:           1006-36/2020/1

Datum:             1. 9. 2020

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (šifra DM: 1175) v Ministrstvu za pravosodje, Kabinetu ministra.