Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec na Direktoratu za proračun, Sektor za proračun (št. DM: 7129) | Ministrstvo za finance

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo premeščen na delovno mesto za nedoločen čas, s poskusno dobo 5 mesecev, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na Direktoratu za proračun, Sektorju za  proračun, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana, v nazivu višji svetovalec III.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 36. plačni razred, to je 1.815,99 EUR bruto.

Zahteve za prijavo

Javni uslužbenci, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti sklenjeno delovno razmerje na uradniškem delovnem mestu za nedoločen čas v organu državne uprave ali drugem organu, ki je po sporazumu z Vlado RS vstopil v interni trg dela in izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imenovani v uradniški naziv,
  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
  • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
  • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

Delovne naloge

  • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
  • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
  • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
  • strokovna pomoč pri pripravi in izvrševanju proračuna RS,
  • usklajevanje s proračunskimi uporabniki na strokovni ravni,
  • opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.

Prednosti pri izbiri

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (Vloga za zaposlitev) v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave lahko pošljete tudi po pošti z označbo "za interni natečaj št. 1003-42/2023 Višji svetovalec v Sektorju za proračun".

Vsebina objave