Skoči do osrednje vsebine

VIŠJI SVETOVALEC (DM -73) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Centralni enoti

Rok za prijavo je potekel.

Številka:           1100-62/2019/1

Datum:             2. 9. 2019

Na podlagi 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) Ministrstvo za pravosodje, Uprava za probacijo, Župančičeva ulica 3, Ljubljana,

objavlja prosto uradniško delovno mesto

VIŠJI SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Centralni enoti (šifra DM -73), zaposlitev za določen čas do 31. 10. 2021.

Dokumentacija

Iskalnik