Skoči do osrednje vsebine

Višji kriminalist specialist (72635) v Policijski upravi Murska Sobota, Sektorju kriminalistične policije, Oddelku za gospodarsko kriminaliteto (DM 72635) | Policija (Ministrstvo za notranje zadeve)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji kriminalist specialist opravljal v nazivu višji kriminalist specialist I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 31. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Policijske uprave Murska Sobota, Ul. arhitekta Novaka 5, Murska Sobota, oziroma v drugih uradnih prostorih organa.

Posebnosti delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored), pooblaščena uradna oseba, dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje, stalnost.

Zahteve za prijavo

Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba ali višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja),
 • najmanj 6 let in 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat usposabljanja še ni opravil, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • da ima opravljen izpit za izvajanje policijskih pooblastil (če izbrani kandidat izpita še ni opravil, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »ZAUPNO« (kandidat ga lahko pridobi v okviru izbirnega postopka),
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • da je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v Zakonu o organiziranosti in delu v policiji, in da zanj ne obstaja varnostni zadržek,
 • veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije,
 • znanje uradnega jezika,
 • da nima dvojnega državljanstva,
 • da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta:

 • odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in storilcev,
 • izvajanje policijskih pooblastil,
 • opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav, zahtevnejših privedb, protibombnih pregledov,
 • sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju dokaznega gradiva,
 • vodenje operativne obdelave,
 • sodelovanje pri izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov,
 • opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni,
 • izvajanje nalog v skladu s 4. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ ali v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "za javni natečaj – višji kriminalist specialist, št. 1100-29/2024", in sicer v 8 dneh po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in Zavodu RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec