Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec (DM 39)

Rok za prijavo je potekel.

Delovno mesto za določen čas, s polnim delovnim časom, zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke, do 14. 8. 2020 oziroma do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oziroma starševskega dopusta.

Naloge delovnega mesta so:

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • vodenje in odločanje v manj zahtevnih predpisanih postopkih z delovnega področja,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • sodelovanje pri izvedbi postopkov javnih naročil in vodenje potrebnih evidenc ter vodenje manj zahtevnih postopkov,
 • sodelovanje pri pripravi, spremljanju, izvrševanju ter analiziranju izvajanja finančnega načrta,
 • priprava in spremljanje načrta razvojnih programov,
 • pomoč pri nadzoru nad izvajanjem pogodbenih obveznosti s strani izvajalcev.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje oziroma morajo imeti:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) družbenih ved oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) družbenih ved oziroma najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) družbenih ved,
 • najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

 

Iskalnik