Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve (DM91) | Upravna enota Slovenska Bistrica

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III (izhodiščni plačni razred: 31 oz. 1.492,62 EUR), z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 5-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Slovenska Bistrica, Vošnjakova ulica 10, Slovenska Bistrica oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ posluje.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oz. najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba /(prva bolonjska stopnja) oz. najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • znanje uradnega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta:

 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • sklepanje zakonskih in partnerskih zvez,
 • priprava in izvedba volitev in referendumov,
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu - »Vloga za zaposlitev«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici  z označbo: "za javni natečaj delovno mesto svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve, šifra DM 91, št. 110-91/2023« na naslov: Upravna enota Slovenska Bistrica, Vošnjakova ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, in sicer v roku  8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI - https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/ in Zavodu RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.slbistrica@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Kandidate vljudno naprošamo, da zaradi upoštevanja ekonomskega in ekološkega vidika (vsaka prijava, ki jo Upravna enota Slovenska Bistrica dobi po e-pošti, se namreč natisne) prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke, potrebne za popolno prijavo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Obvestilo o zaključku javnega natečaja