Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec v Oddelku za občo upravo (DM 199) | Upravna enota Ptuj

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ptuj, Oddelka za občo upravo, Slomškova ulica 10, Ptuj.

Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 31. Osnovna bruto plača na podlagi veljavne plačne lestvice znaša 1.492,62 EUR bruto.

Pravice in dolžnosti javnega uslužbenca bodo določene glede na uradniški naziv svetovalec.

 

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba(prejšnja), najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • znanje slovenskega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so naslednje:

 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev tako, da jo pošlje:

-   v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec v Oddelku za občo upravo Upravne enote Ptuj, številka 110-497/2023-6237«  na naslov: Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica 10, Ptuj, ali,

- na elektronski naslov: ue.ptuj@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Besedilo in prijavni obrazec