Skoči do osrednje vsebine

SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana, zaposlitev za določen čas do 31. 10. 2021 – 2 delovni mesti (šifri DM: -79 in -80)

Rok za prijavo je potekel.

Številka:           1100-75/2019/1

Datum:             28. 11. 2019

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)  Ministrstvo za pravosodje, Uprava za probacijo, Beethovnova ulica 3, Ljubljana,

objavlja dve prosti uradniški delovni mesti

SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana (šifri DM: -79 in -80), zaposlitev za določen čas do 31. 10. 2021.

Iskalnik