Skoči do osrednje vsebine

SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, Sektorju za pravosodno upravo (šifra DM: 1055)

Rok za prijavo je potekel.

Številka:           1006-14/2020/1

Datum:             5. 2. 2020

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, Sektorju za pravosodno upravo (šifra DM: 1055)

Iskalnik