Skoči do osrednje vsebine

SVETOVALEC (šifra DM: 55) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Maribor

Rok za prijavo je potekel.

Številka:           1100-68/2019/1

Datum:             2. 10. 2019

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za pravosodje, Uprava za probacijo, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC (šifra DM: 55) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Maribor.

Dokumentacija

 • Obvestilo o končanem JN

  Številka: 1100-68/2019/172
  Datum: 18. 12. 2019
  Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Maribor
  Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec (šifra DM: 55) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Maribor, številka javnega natečaja 1100-68/2019, ki je bil 8. 10. 2019 objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave gov.si in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, končan.
  Kandidati, ki so sodelovali v izbirnem postopku, imajo pod nadzorom uradne osebe Ministrstva za pravosodje, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.
  Dodatne informacije v zvezi z izbirnim postopkom dobite v Službi za kadrovske zadeve, v Sekretariatu Ministrstva za pravosodje, pri Špeli Intihar, telefon: 01/369 57 90, e-naslov: Spela.Intihar@gov.si.
  Dokumentacije | Ministrstvo za pravosodje
Iskalnik