Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec (šifra dm 14871) v Sistemskem sektorju v Uradu za spodbujanje zelenega prehoda | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, do 30. 12. 2024 zaradi povečanega obsega dela, za polni delovni čas, s trimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice mu bodo določene glede na uradniški naziv Svetovalec III.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • osnovna raven znanja tujega jezika
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v primerih, določenih v 54. členu Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/29, 57/29, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22, 125/22 in 25/23).

Delovne naloge

 • sodelovanje v projektnih skupinah
 • priprava, usklajevanje in skrbništvo Pogodb o  sofinanciranju / Sporazumov o izvajanju in izvajanje upravljalnih preverjanj, sodelovanje z zunanjimi deležniki v okviru mehanizmov črpanja EU in drugih sredstev
 • sodelovanje pri zagotavljanju potrebnih vsebin za načrtovanje, analize, opomnike in poročila o izvajanju projektov sofinanciranih iz EU in drugih sredstev
 • opravljanje drugih manj zahtevnih nalog s področja dela po navodilu vodje

Postopek prijave

Kandidat pošlje prijavo s prilogami v pisni obliki na priloženem obrazcu za prijavo »Vloga za zaposlitev, št. 1004-3/2024-2570-1«, v zaprti ovojnici z označbo: »za prosto DM Svetovalec šifra dm 14871 v Sistemskem sektorju v Uradu za spodbujanje zelenega prehoda, št. 1004-3/2024-2570-1« na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mope@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obrazec za prijavo »Vloga za zaposlitev, št. 1004-3/2024-2570-1« je obvezna sestavina vloge posameznega kandidata. Potrebno je natančno izpolniti vse rubrike in izjave. Oblike obrazca ni dovoljeno spreminjati, lahko pa se po potrebi razširi. Obrazcu za prijavo je lahko priložen tudi kratek življenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.  

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani javni objavi bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

Kontaktne osebe:

Splošne informacije o izvedbi javne objave daje ga. Anita Selan, vodja Službe za kadrovske zadeve v Sekretariatu, tel. št. 01 478 85 37, o vsebini delovnega področja pa ga. Nataša Naumovič, p. p. vodja Sistemskega sektorja v Uradu za spodbujanje zelenega prehoda,  tel. št. 01 478 89 88.