Skoči do osrednje vsebine

SVETOVALEC – PSEU21 (šifra DM: 1208) v Ministrstvu za pravosodje, Uradu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, Sektorju za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje | Ministrstvo za pravosodje

Rok za prijavo je potekel.

Številka:           1006-12/2021/1

Datum:             17. 3. 2021

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena v zvezi s 3. točko prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana,

objavlja prosto uradniško delovno mesto

SVETOVALEC – PSEU21 (šifra DM: 1208) v Ministrstvu za pravosodje, Uradu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, Sektorju za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, zaposlitev za določen čas do 31. 3. 2022 oziroma do konca trajanja projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021.