Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec - pripravnik v Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo, določen čas (DM 138) | Upravna enota Škofja Loka

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

SVETOVALEC - PRIPRAVNIK v Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo (šifra DM 138), za določen čas, za čas opravljanja pripravništva v trajanju 10 mesecev.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas opravljanja pripravništva v trajanju 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

Zahteve za prijavo

Prijava mora vsebovati najmanj:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo kandidata, da v skladu z 2. členom Pravilnika in prvim odstavkom 106. člena ZJU izpolnjuje pogoje za zasedbo objavljenega pripravniškega delovnega mesta;
 3. pisno izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
  1. pisno izjavo, da za namen postopka zaposlitve dovoljuje Upravni enoti Škofja Loka pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta iz uradnih evidenc,
  2. izjavo kandidata, da je seznanjen in dovoljuje, da bo Upravna enota Škofja Loka podatke, ki jih je kandidat navedel v prijavi za prosto delovno mesto, obdelovala za namen izvedbe javne objave.

Delovne naloge

Delovne naloge:

 • usposabljanje za opravljanje nalog na delovnem mestu svetovalec,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi osnovi,
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • opravljanje drugih upravnih nalog po nalogu vodje oddelka ali načelnika.

Postopek prijave

Kandidati vložijo prijavo na priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev« v pisni obliki, skupaj z izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »za javno objavo – svetovalec - pripravnik v Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo, št. 110-13/2023« na naslov: Upravna enota Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, in sicer v roku 8 delovnih dni po objavi na spletnem portalu GOV.SI v zbirki delovnih mest (https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/) in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.skofjaloka@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije