Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec (pripravnik) v Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice | Ministrstvo za pravosodje

Rok za prijavo je potekel.

Številka: 1006-48/2021/1
Datum: 9. 12. 2021
Na podlagi tretjega odstavka 70. člena v zvezi s 4. točko prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana, objavlja pripravniško uradniško delovno mesto za določen čas 10 mesecev SVETOVALEC (šifra DM: 989) v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice, Sektorju za izvrševanje kazenskih sankcij.