Skoči do osrednje vsebine

SVETOVALEC – PRIPRAVNIK PSEU21 (DM 1118) v Uradu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč

Rok za prijavo je potekel.

Številka:           1100-63/2019/1

Datum:             3. 9. 2019

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana,

objavlja pripravniško uradniško delovno mesto

SVETOVALEC – PSEU21 v Ministrstvu za pravosodje, Uradu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč (šifra DM: 1118), zaposlitev za določen čas 10 mesecev.

Dokumentacija

Iskalnik