Skoči do osrednje vsebine

SVETOVALEC - PRIPRAVNIK (DM: 992) v Direktoratu za civilno pravo, Sektorju za civilno zakonodajo

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana,

objavlja pripravniško uradniško delovno mesto

SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za civilno pravo, Sektorju za civilno zakonodajo (šifra DM: 992), zaposlitev za določen čas 10 mesecev.

Iskalnik