Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec - pripravnik v Sektorju za matične zadeve, tujce in državljanstva, v Oddelku za tujce (921) | Upravna enota Ljubljana

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ljubljana, Tobačna 5, oziroma v drugih uradnih prostorih Upravne enote Ljubljana.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v izhodiščnem plačnem razredu: 25 oziroma 1.179,63 EUR bruto.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnje) oz. najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oz. najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • znanje slovenskega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Delovno področje:

 

 • usposabljanje za samostojno opravljanje upravnih nalog.

Postopek prijave

Prijava mora vsebovati:

 1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 2. pisno izjavo kandidata, da v skladu z 2. členom Pravilnika ter 1. odstavkom 106. člena ZJU izpolnjuje pogoje za zasedbo objavljenega pripravniškega delovnega mesta,
 3. Izjavo kandidata, da:
  1. je državljan Republike Slovenije,
  2. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  3. zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
 4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Ljubljana pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc. 
 5. Izjavo kandidata, da je seznanjen in dovoljuje, da bo Upravna enota Ljubljana podatke, ki jih je kandidat navedel v prijavi za prosto delovno mesto, obdelovala za namen izvedbe javnega natečaja.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto SVETOVALEC - pripravnik v Sektorju za matične zadeve, tujce in državljanstva v Oddelku za tujce Upravne enote Ljubljana, številka 110-103/2023-6224" na naslov: Upravna enota Ljubljana, Linhartova cesta 13, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave, portalu GOV.SI, https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.ljubljana@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Besedilo in prijavni obrazec