Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve (DM 125) | Upravna enota Lendava

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v Upravni enoti Lendava, in sicer v njenih uradnih prostorih na naslovu Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.
Začetni plačni razred za navedeno mesto je 31. Osnovna bruto plača na osnovi plačne lestvice znaša 1.492,62 EUR.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na to prosto uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo); najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja); ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno);
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno);
 • osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti (madžarskega jezika);
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Naloge prostega delovnega mesta:

-     pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;

 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na stopnji;
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti in
 • opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

Prednosti pri izbiri

Postopek prijave

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu Prijava na prosto delovno mesto, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec, številka: 110-10/2023-6222" na naslov: Upravna enota Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, in sicer v roku 8 dni po objavi na Osrednjem spletnem portalu Gov.si: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/ in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.lendava@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Zadnji dan za prijavo je 28.11.2023.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec