Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec (25427) v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za organizacijo in kadre, Službi za kadrovske zadeve, Oddelku za kadre (DM 25427) | Ministrstvo za notranje zadeve

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke. Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice oziroma dolžnosti mu bodo določene glede na uradniški naziv »svetovalec II«. Izhodiščni plačni razred razpisnega delovnega mesta je 32. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Sekretariata, Urada za organizacijo in kadre, Službe za kadrovske zadeve, Oddelka za kadre, Štefanova ulica 2, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih Ministrstva za notranje zadeve.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
  • najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
  • opravljeno osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov (kandidat ga lahko opravi v okviru izbirnega postopka),
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dajanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta:

  • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
  • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
  • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo poznavanje delovnega področja oddelka in področja policijskega dela.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ ali v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici, na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "JO št. 1100-326/2023" na spodnji levi oz. zadnji strani ovojnice, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec