Skoči do osrednje vsebine

Strokovni sodelavec VII/2-I, (m/ž) v Oddelku za pravne zadeve, v Službi za splošne in pravne zadeve (DM - 1105) | Direkcija Republike Slovenije za vode (Ministrstvo za naravne vire in prostor)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo opravljal naloge v Oddelku za pravne zadeve, v Službi za splošne in pravne zadeve.

Zahteve za prijavo

Posredovati predpisan obrazec t.j. Vloga za zaposlitev.

Delovne naloge

  • organiziranje, vodenje in nadzor nad delom,
  • sodelovanje pri izvajanju upravnih postopkov z delovnega področja,
  • vodenje zahtevnejših postopkov z delovnega področja.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo za delovno mesto strokovni sodelavec VII/2-I,  šifra DM: 1105, št. 11002-42/2023« na naslov: Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, in sicer v roku 3-eh delovnih dni po javni objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI, spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje ter oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.drsv@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Informacije o izvedbi javne objave dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure na telefonski številki (01) 478 3132, ga. Mateja Logar, informacije o delovnem področju na telefonski številki (03) 428-8811, g. Miha Jovan.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec