Skoči do osrednje vsebine

Seizmolog III v Sektorju za potresna opazovanja, Uradu za seizmologijo (šifra DM 921) | Agencija Republike Slovenije za okolje (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s 6-mesečnim poskusnim delom.

Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 32. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 1.552,31 evra bruto.

Zahteve za prijavo

Kandidat/ka, ki se bo prijavil/a na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednja pogoja:

  • končano visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
  • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.

Delovne naloge

Delovne naloge:

  • opravljanje strokovnih nalog na področju seizmologije;
  • izdelovanje analiz, informacij in poročil, ki se nanašajo na rešitve na strokovnem področju.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bo imel kandidat/ka z znanjem s področja meritev v elektrotehniki in poznavanjem merilnih inštrumentov, znanjem s področja analize in obdelave podatkov, poznavanjem operacijskega sistema Linux, osnovnim znanjem programiranja (Linux shell, Phyton, Matlab), dobrega znanja angleškega jezika in vozniškega izpit B kategorije.

Postopek prijave

Kandidat/ka vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo delovnega mesta seizmolog III (m/ž), šifra DM 921, na Agenciji Republike Slovenije za okolje, pod zaporedno št.10033-62/2023-MIG« na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Prijava je možna do vključno ponedeljka, 11. 12. 2023 in začne teči dan po objavi prostega delovnega mesta. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.arso@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec