Skoči do osrednje vsebine

Referent v Referatu za tujce, državljanstvo in matične zadeve, v Oddelku za upravne notranje zadeve (DM 280 in DM 281) | Upravna enota Celje

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Delovno mesto REFERENT je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo na tem delovnem mestu naloge opravljal v nazivu Referent III, z možnostjo napredovanja v naziv Referent II in Referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Upravne enote Celje, na naslovu Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom v organih državne uprave oz. drugih  organih, ki so po sporazumu z Vlado RS vstopili v interni trg dela,
 • so imenovani v uradniški naziv,
 • končano srednjo tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednjo splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
 • eno leto delovnih izkušenj,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta:

 • vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji s področja upravnih notranjih zadev,
 • izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
 • izdajanje potrdil iz uradnih evidenc,
 • izvajanje nalog pisarniškega poslovanja,
 • administriranje baz podatkov,
 • sprejem vlog, izdaja obrazcev, strokovna pomoč strankam in dajanje splošnih informacij.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici, na priloženem Obrazcu za prijavo z označbo: »Za interni natečaj za delovno mesto Referent  v Referatu za tujce, državljanstvo in matične zadeve, šif DM 280 in 281«, na naslov:  Upravna enota Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletišču državne uprave GOV.SI Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.celje@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec